O mne

Byť užitočný pre ľudí a komunikovať s ľuďmi je základ mojej životnej filozofie


Konaj dobro a stoj vždy oboma nohami pevne na zemi – učil ma odmalička môj otec. Popri tom ma naučil počúvať svetové rádiá, nebáť sa povedať svoj názor, tolerovať názor iného a vedieť si priznať chybu. Obaja s mamou ma obklopili nesmiernou láskou, takže moje detstvo sa dá opísať jediným slovom - šťastné. Neviem, čo je rodičovský trest, nikdy na mňa nezdvihli ruku. Keď som niečo vyparatil, najväčším trestom bol pre mňa smútok v ich tvári a v očiach. Keď som začal pracovať v rádiu, vždy ma počúvali a aj preto som sa za mikrofónom cítil ako doma, akoby sme boli stále spolu. Som im vďačný aj za to, že vo mne neustále podporovali chuť učiť sa a objavovať nové veci.

Možno to bol dôvod prečo sa moje detské sny o filmovej réžii, alebo lietaní nakoniec zmenili na úplne inú realitu – novinársku. Pri štúdiu sociológie mi voľný čas vypĺňala tvorivá práca v školskom rádiu a motivovala k ďalšiemu štúdiu rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na UK Bratislava. Neskôr som si ešte pridal aj manažment na City University. Dobré rozhodnutie sa mi veľmi zišlo v práci redaktora, moderátora, športového reportéra Slovenského rozhlasu. Rovnako aj v práci zahranično-politického komentátora vo svetovej verejnoprávnej jednotke BBC v Londýne a neskôr v práci šéfredaktora Rádia Slovensko. Som šťastný, že sa mi podarilo zapáliť pre zásadné zmeny redaktorov i zamestnancov Slovenského rozhlasu a zmeniť Rádio, ktoré prezývali menom bývalého slovenského premiéra na rádio moderného formátu blízke BBC. Som hrdý, že pod mojím vedením na prelome tisícročí dosiahlo Rádio Slovensko najvyššiu počúvanosť v histórii 42 % a najvyššiu 85 percentnú dôveryhodnosť u verejnosti.

Komunikácia a zodpovednosť boli mojimi dôležitými pracovnými nástrojmi aj v štátnej správe vo funkcii riaditeľa Komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR a hovorcu rezortu. Takmer súčasne mi ľudia dali dôveru a zvolili aj za komunálneho poslanca. Čaro komunálnej politiky som objavil v tom, že ako poslanec môžete robiť hmatateľné veci pre ľudí. Za svoje „naj“ počiny považujem vytvorenie nového zberného dvora, čo prispelo k likvidácii čiernych skládok, osadenie cestných retardérov, ochranu gaštanov, záchranu vidieckeho rázu miestnej výstavby, ale aj web stránku miestneho úradu či objektivitu a vyváženosť miestnych novín. Užitočná práca pre ľudí a komunikácia s ľuďmi je silná stránka mojej životnej filozofie. S tým súvisí aj moja práca ako moderátora televíznych novín a komunikovanie informácií o aktuálnych udalostiach doma i vo svete.

Práca v médiách ma naučila hovoriť s ľuďmi, počúvať ľudí a rozumieť ľuďom. To je spoločný základ úspechu tak v novinárskom poslaní ako aj v poslaní politika. Obaja totiž majú slúžiť občanom a verejnosti. Vďaka tomu ako bývalý novinár a súčasný politik môžem pri všetkej skromnosti povedať, že služba verejnosti – to nie sú u mňa iba slová, ale konkrétne skutky v profesionálnom živote už viac ako tri desaťročia. Aktuálne som poslancom Národnej rady SR, členom Výboru pre európske záležitosti, členom Rady Parlamentného zhromaždenia NATO a podpredsedom Výboru NRSR pre kultúru a médiá.

 

Prečo kandidujem

Tiež som mal 18 a tiež som bol voči všetkému a všetkým kritický. Dokonca až tak, že som chcel odísť a žiť kdesi ďaleko. Už som aj stál jednou nohou na lodi, ktorá mala namierené k brehom iného kontinentu. V tej zlomovej chvíli sa mi pred očami objavila láskavá tvár mojej mamy a môjho otca. Niečo mi stislo srdce. Bol to vnútorný hlas.... Počúvol som ho a loď odplávala bezo mňa.

Snívať som však neprestal. Vďaka tomu, že som veril svojim snom, mi novinárske povolanie naozaj umožnilo vidieť obrovský kus sveta. Stretol som mnoho zaujímavých ľudí. Či to bol švédsky kráľ Carl Gustav, priateľský, veselý až žoviálny tibetský Dalajláma, alebo múdry a odvážny gazda na stredoslovenských lazoch, ktorý so zbraňou v ruke ochránil svoju zem pred komunistami. Všetci mi dali toho ohromne veľa. Nielen dobrú energiu, ale človečenskú múdrosť, ktorú nikde nekúpite. Jediná cesta ako sa k nej dostať je rozprávať sa s ľuďmi, počúvať ľudí a porozumieť ľuďom. A práve toto ma naučila práca v rozhlase a televízii. 30 rokov života som venoval práci pre ľudí, vždy som s nimi rád komunikoval a snažil pomáhať keď potrebovali. Vďaka tomu som pochopil tri posolstvá, ktoré mi život pošepol. Vnímaj ľudí takých akí sú, pomáhaj im bez očakávania vďaky a buď hrdý na svoje korene. Na akomkoľvek krásnom mieste som sa ocitol, vždy som si uvedomil, že tej kráse predsa niečo chýbalo. Bol to ten iskrivý pôvab a vôňa, ktoré rozochvejú dušu. Také čosi má iba jedno miesto na svete – domov, kde som sa narodil.

Slovensko mi dalo šťastné detstvo, vzdelanie, prácu, rodinu, možnosť vidieť svet a naučiť sa. Nastal čas poďakovať sa a túto investíciu vrátiť. Ponúknuť nadobudnuté skúsenosti ľuďom, ktorí tu žijú. Zaslúžia si mať sa dobre, žiť v mieri, pokoji, bezpečí, dostatku, úcte a vzájomnej žičlivosti.

 


Témy

 

Hájiť slovenskú národnú identitu, záujmy občanov, štátnu suverenitu, kultúrne hodnoty

Má Slovensko právo rozhodovať o sebe aj za európskym stolom? Jednoznačne ÁNO. Máme právo na vlastný názor a máme právo povedať ho pred všetkými. Máme povinnosť robiť to tak, aby to bolo v záujme a pre prospech slovenských občanov. Patríme do veľkej, rozvetvenej európskej rodiny a sme jej plnoprávnym a rovnocenným členom. Rodina, vrátane európskej, má svoje pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Nezabúdajme však, že pravidlá tvoríme aj my. Nebuďme pri stole iba tichými spoločníkmi. Tvorme pravidlá spolužitia aktívne. Tvorme ich poslancami so vztýčenou hlavou, hrdosťou na našu národnú identitu a suverenitu. Tvorme európske pravidlá s ohľadom na potreby a záujmy občanov Slovenskej republiky. Spokojnosť slovenských občanov musí byť rozhodujúce kritérium práce i činnosti slovenských poslancov v Európskom parlamente. Preto je dôležité koho budeme mať v Bruseli.

 


Rovnaká kvalita pre všetkých

Európa sa v súčasnosti delí na občanov 2 kategórií – na západ a na východ od Viedne. Je to tak v kvalite potravín, tovarov i služieb. Je to tak napriek tomu, že sme rovnocenní a rovnoprávni pod spoločným dáždnikom Únie. Dobré stránky projektu Európskej únie nikto nespochybňuje. Vstúpili sme do zväzku dobrovoľne a prijali sme pravidlá a zákony spolunažívania. Sú dobré zákony, ktoré vznikli pri dobrom úmysle. Ale sú aj také zákony, ktoré život vyhodnotí ako zlé. Čo treba urobiť v takom prípade? Zákon má slúžiť občanom, nemá a nesmie diskriminovať nikoho. Ak je zákon zlý, netreba vymeniť občana, ale treba zmeniť zákon. STOP deleniu občanov Európskej únie na dve kategórie. Európa potrebuje vysoký a rovnaký kvalitatívny štandard potravín, tovarov, služieb. Európa musí mať spravodlivý a jednotný meter pre všetkých. Aj preto je dôležité koho budeme mať v Bruseli.


Slovenské regióny bohatnú

Klenotom Slovenska sú jeho rozmanité regióny. Orava, Spiš, Kysuce, Šariš, Gemer... majú krásu i obrovský potenciál. Nebudujme vzťahy a spoluprácu iba cez hranice susedného štátu. Robme to inak, aktívnejšie. Otvorme viac slovenské regióny. Rozviňme spoluprácu regiónov naprieč celou Európou. Potenciál máme v cestovnom ruchu, službách i kultúre. Ukážme slovenskú jedinečnosť Európe a sami budeme bohatší. Súperia iba hlupáci, múdri ľudia spolupracujú.


Slovensko vzorom pre Európu - nový typ vzdelávania

Európa potrebuje efektívnu a konštruktívnu komunikáciu. Európa potrebuje dialóg a porozumenie. Riešenie prináša nový typ vzdelávania. Aj malé Slovensko môže byť vzorom pre Európu. Pilotný projekt Karola Farkašovského „Komunikačná výchova do škôl“ naprieč Európou rozvinie u mládeže praktické komunikačné zručnosti, kritické myslenie, komunikačnú etiku a znalosti spoločenského správania. Projekt pomôže mladým ľuďom zvyšovať vlastnú cenu na trhu práce. Projekt pomôže mladým k úspechu a spokojnosti v živote. Projekt prináša menej elektroniky, viac ľudskosti a slušnosti do komunikácie medzi ľuďmi. Komunikácia síce nie je všetko, ale je za všetkým. Pre dobré meno Slovenska - aj to sa dá urobiť v Bruseli.


Internet nie je smetisko

Médiá, sociálne siete, internet sa nemôžu stať digitálnym smetiskom. Majú ľuďom pomáhať a slúžiť. Nemajú ľudí zotročovať, nivočiť, urážať. Slobodu prejavu - aj na internete – podporujem. Slobodu prejavu si vážim ako kľúčový prvok demokracie. ÁNO slobode slova i prejavu. ÁNO demokracii. Rovnako veľké, dôrazné ÁNO ochrane detí, mládeže, nás všetkých pred falošnými správami, dezinformáciami, extrémizmom. ÁNO pre slušnosť, toleranciu a kultúrnosť internetu a sociálnych sietí. ÁNO pre lepšie medziľudské vzťahy. Aj o to treba bojovať v Bruseli. 


Regionálne média si zaslúžia podporu

Slovenské regionálne médiá, rádiá, noviny, televízie potrebujú pomoc. Plnia dôležité poslanie. Informujú o veciach blízkych ľuďom. Upevňujú u občanov vzťah k regiónom a hrdosť na Slovensko. Sú užitočnou protiváhou celoplošných médií tzv. hlavného prúdu. Regionálne médiá sú ekonomicky podhodnotené a spoločensky nedocenené. Regionálne médiá potrebujú väčšiu nezávislosť. Zaslúžia si finančnú podporu z európskych peňazí. Zaslúžia si aj viac legislatívnej pozornosti v rámci celej Európy. Aj to treba povedať a riešiť v Bruseli.

 

 

Galéria

Návšteva senátu v Poľsku

Delegácia NR SR v Prahe

Diskusia v Slovenskom rozhlase

Ako predseda slovensko - britskej skupiny priateľstva v Londýne

Kladenie vencov - oslobodenie Bratislavy

Kysuce s Vlastou Mudríkovou

Stretnutie s občanmi Kysúc

Stretnutie s veľvyslancom SR J.Blaškom v Madride

Poslanecký klub SNS

Účastnik inline MMM Košice 2018

Stretnutie so starostami v NR SR

Rokovanie delegácie NR SR v parlamente (Budapešť)

Projekt Komunikácia na školách, Nová Baňa

Projekt Komunikácia na školách, Liptovský Hrádok

Okresná rada SNS, Skačany

Okresná rada SNS, Horná Poruba

Únia v číslach

 

KRAJÍN
POSLANCOV
OBYVATEĽOV
JAZYKOV
Next

Blog

 

Vox populi vox Dei

Občas si tak v myšlienkach porovnávam časy minulé a dobu terajšiu. Pri všetkej úcte voči modernej dobe, zdá sa mi, že kedysi nebolo toľko zloby a nevraživosti ako dnes. Pritom sa väčšina ľudí musela uspokojiť s málom.

Čítať viac >>

 

Kontakt

Adresa
Karol Farkašovský
Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
840 00 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 59721111
E-mail: karol_farkasovsky@nrsr.sk


facebook.com/farkasovskykarol